Coaching

coaching

Czy zgodzisz się ze mną że poniższe Uczelnie są znane?

 • Uniwersytet Harvarda
 • Szkoła Główna Handlowa
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Uniwersytet Cambridge
 • Uniwersytet Oxford
 • Uniwersytet Yale

 

Czy wiesz co łączy je łączy poza uzasadnioną renomą i dorobkiem w skali światowej lub polskiej?

 

Coaching  jako obiekt badań, nauczania lub szansa na rozwój oferowana ich słuchaczom i absolwentom. 

 

Coaching nie jest dla każdego...

Wymaga gotowości do zmian, szczerości wobec siebie, odwagi i chęci do pracy, mocnego pragnienie osiągnięcia swych celów​ w sposób efektywniejszy, sprawniejszy.

Nasz Coaching to dyskrecja oszczędność czasu, emocji, możliwość szczerej analizy i podjęcia mocnych, skutecznych działań.

 

Kiedy warto skorzystać z coachingu?

 • Kiedy zależy nam na osiągnięciu jakiegoś celu, istnieje wyzwanie, sposobność osiągnięcia czegoś ważnego.

 • Gdy nasza wiedza, umiejętność, zaufanie do siebie jest niewystarczające do osiągnięcia celu.

 • Jeśli przejawiamy podejście lub zachowania, nie sprzyjające realizacji celów.

 • Kiedy nie zdajemy sobie sprawy ze swoich silnych stron i z tego, jak je rozwijać.

 • Jeśli brakuje jasnej oceny sytuacji podczas, gdy trzeba podjąć decyzje.

 • W sytuacji, gdy potrzebny jest duży wysiłek w ograniczonym czasie.

 • Kiedy odczuwamy brak równowagi pomiędzy pracą zawodową a życiem osobistym.

 • Gdy istnieje potrzeba lepszego zorganizowania i samodzielnego kierowania własnym życiem.

Coaching

 • Coaching jest interaktywnym procesem, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania.

 • Coachowie pracują z klientami w zakresach związanych z biznesem, rozwojem kariery, finansami, zdrowiem i relacjami interpersonalnymi.

 • Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzjepełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.

 • Profesjonalni coachowie zapewniają nieustającą współpracę przygotowaną specjalnie w celu niesienia pomocy klientom w osiąganiu satysfakcjonujących rezultatów w ich życiu zawodowym i osobistym.

 • Coachowie pomagają ludziom poprawiać ich osiągnięcia i podnosić jakość ich życia.

 • Są oni nauczeni słuchania, obserwowania i przystosowywania własnego podejścia do indywidualnych potrzeb klienta.

 • Dążą do wydobycia rozwiązaństrategii z wnętrza klienta. Wierzą, że klient jest z natury kreatywny i pełen pomysłów.

 • Zadanie coacha polega na wydobyciu tych umiejętności, zasobów i kreatywności, które klient już posiada.

Coaching :

 • Prowadzi do osiągania celów

 • Motywuje do działania,

Mówi się że:

 • "Coaching to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielenia informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań"

 • "Coaching jest podróżą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony. Zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonanie w siłę do działania."

 • "Coaching to proces pomagania drugiej osobie, mający na celu dotarcie do jej maksymalnych możliwości. Polega on na rozwijaniu silnych stron tej osoby, pomoc w pokonywaniu wewnętrznego oporu i przekroczeniu ograniczeń oraz ułatwianie funkcjonowania w zespole"

 

Dziękujemy za zaufanie !

Dariusz Smoliński i Zespół DSM Trading Service