Etyka w działaniu

Etyka w działaniu

Zasady, normy etyki...

...to coś co cenimy w swoim życiu zawodowym.

Obszar w którym funkcjonujemy, tj. negocjacje, mediacje, coaching, et cetera, to obszary w którym są one szczególnie istotne.

Informacje, którymi dzielą się z nami Zleceniodawcy to sprawy istotne, wymagające zachowania dyskrecji oraz szacunku. Zależy od tego Ich opinia w środowisku i jakość relacji pomiędzy stronami dialogu oraz bezpieczeństwo. Dzięki zrozumienia misji oraz celów mediacji i negocjacji rozumiemy różnice w zasadach. Inne są cele w przypadku mediacji. Nieco innego szukają nasi Klienci w przypadku negocjacji. Oczywiście są pewne nadrzędne i stałe zasady.

Utrzymywanie odpowiedniego standardu usług oraz odpowiednich norm postępowania jest konieczne w tej branży nie tylko ze etycznego punktu widzenia. Odpowiednie zasady dotyczą poza znajomością strategii, taktyki czy technik również znajomość reguł. Ułatwia to znacząco działania oraz współpracę, czyniąc ją bardziej przejrzystą oraz skuteczniejszą. Bądźmy szczerzy, tylko w ten sposób można być wiarygodnym partnerem do rozmów, negocjacji lub być skutecznym mediatorem.

W przekonaniu DSM Trading Service oraz współdziałających z nami Partnerów, to właśnie dzięki stosowaniu w swoim postępowaniu odpowiednich norm, jesteśmy skuteczni.

Dariusz Smoliński i Zespół DSM