Kredyty i Finanse

pieniądze skutecznie

Co możemy dla Ciebie zrobić?

Dzięki bliskiej współpracy z wiarygodnym zespołem Specjalistów już od ponad dziesięciu lat pomagamy naszym Klientom w kompleksowym rozwiązywaniu problemów w kontaktach z bankami,w pozyskiwaniu środków finansowych na bieżącą działalność, w opracowywaniu biznesplanów, w realizacji projektów inwestycyjnych, a także w bieżącej obsłudze finansowo - księgowej,obsłudze prawnej, a nawet windykacyjnej. Nasi współpracownicy w każdej chwili gotowi są pomagać klientom w opracowaniu stosownej dokumentacji na potrzeby własne i instytucjizewnętrznych (w tym m. in. Urzędów Skarbowych, ZUS, GUS), w podnoszeniu kultury organizacyjnej własnych przedsiębiorstw, a przede wszystkim w podejmowaniu trafnych decyzji operacyjnych w prowadzonej działalności.

Usługi Finansowe

Zapewniamy naszym Klientom pełną obsługę w zakresie kontaktów z instytucjami finansowymi, w tym w przygotowywaniu bieżących sprawozdań finansowych, przygotowywaniu wniosków kredytowych, opracowywaniu biznesplanów i prognoz finansowych na potrzeby projektów inwestycyjnych, a w trudnej sytuacji ekonomicznej pomagamy w opracowaniu programów naprawczych. Ponadto dzięki współpracy z rzeczoznawcami doradzamy w optymalnym doborze zabezpieczeń wymaganych przez banki.

Dariusz Smoliński i Zespół DSM