Gwarancje

gwarancja stabilności zasad

Gwarantujemy

W przypadku:

 • Mediacji gospodarczych,
 • Mediacji cywilnych,
 • Mediacji rodzinnych,
 • Mediacji rozwodowych,
 • Negocjacji handlowych, negocjacji biznesowych,
 • Negocjacji kupna - sprzedaży,
 • Negocjacji pracowniczych, negocjacji ze związkami zawodowymi,
 • Negocjacji przy zakupie pojazdów i maszyn
 • Negocjacji bankowych,
 • Negocjacji marketingowych,
 • Konsultacji negocjacyjnych, doradztwa handlowego,

przestrzeganie oraz czuwanie nad przestrzeganiem następujących zasad:

Dla Mediacji:

 • bezstronności, neutralności mediatora,
 • dobrowolności dla stron,
 • gotowości, dążenie stron do zawarcia porozumienia, ugody, pojednania,
 • dobrowoloności podejmowania decyzji dla stron, autonomii konfliktu,
 • poufności i szacunku,
 • prywatności spotkań przy "formalnej procedurze",
 • postępowanie w dobrej wierze, uczciwości,
 • satysfakcji dla obydwóch stron - jako wyniku mediacji,
 • ogólnych etyki i współżycia społeczenego,

Dla Negocjacji:

 • Lojalność i dbanie o dobre imię Klientów,
 • Poufność i dyskrecja,
 • Zasady etyki biznesowej,

Negocjacje i mediacje prowadzimy zgodnie ze standardami Europejskiej Akademii Mediacji i Negocjacji ENMA,,
Dariusz Smoliński i Zespół DSM