Księgowość

Księgowość z DSM Trading Service
Zapewniamy naszym Klientom kompleksową obsługę w obszarze księgowości niezależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach naszej oferty zapewniamy:
 • prowadzenie ksiąg rachunkowych, podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencję przychodów dla ryczałtowców,
 • ustalanie wysokości miesięcznych zaliczek na podatek dochodowy,
 • ustalanie wysokości należnego i naliczonego podatku VAT,
 • sporządzanie rocznych zeznań podatkowych,
 • pomoc w opracowaniu zasad polityki rachunkowości oraz zakładowego planu kont,
 • sporządzanie obowiązkowych sprawozdań finansowych wymaganych zarówno przez instytucje państwowe (US, GUS) jak i instytucje finansowe,
 • prowadzenie pełnej ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • pełną ewidencję kadrowo - płacową oraz rozliczenia z ZUS,
 • preferencyjne warunki obsługi notarialnej dla naszych stałych klientów,
 • optymalizacja kosztów prowadzonej działalności,
 • sporządzanie przelewów dot. należności publicznoprawnych (ZUS, US),
 • reprezentowanie klientów przed organami podatkowymi w prowadzonych postępowaniach,
 • przygotowanie klientów do badania sprawozdań finansowych przez biegłych rewidentów i aktywne uczestnictwo w prowadzonym badaniu,
 • prowadzenie spraw związanych z BHP oraz p. poż.

Ponadto służymy swoją pomocą w wyjaśnianiu wątpliwości i problemów w zakresie problematyki finansowo - księgowej z uwzględnieniem zagadnień prawnych.

Dariusz Smoliński i Zespół DSM