Mediacje

Satysfakcja z mediacji

Mediacje to...

...szlachetna, prostolinijna metoda uzyskiwania porozumienia. To sposób na pokojową realizację celów stron oraz sposobność do poprawy istniejących relacji tam, gdzie zostały one nadszarpnięte.

Nasze mediacje:

 • Mediacje gospodarcze
 • Mediacje cywilne
 • Mediacje rodzinne
 • Mediacje w sporach zbiorowych
 • Mediacje ze społecznościami lokalnymi
 • Mediacje oraz rozwiązywanie konfliktów wewnątrz organizacji

Zasady mediacji:

 • dobrowolność
 • gotowość, dążenie stron do zawarcia porozumienia, ugody, kompromisu czy też pojednania
 • autonomia konfliktu, własność konfliktu dla stron, samodzielność podejmowania decyzji
 • poufność
 • nieformalność postępowania/ prywatność spotkań przy "formalnej procedurze"
 • postępowanie w dobrej wierze, uczciwość, mówienie prawdy, niemanipulowanie
 • satysfakcja dla obydwóch stron - jako wynik mediacji

Procedura mediacyjna:

 • Zgłoszenie sprawy oraz konsultacje
 • Potwierdzenie przez strony przystąpienia do mediacji
 • Mediacje właściwe
 • Doprecyzowanie porozumienia mediacyjnego
 • Podpisanie ugody mediacyjnej

12 etapów mediacji według Christophera W. Moor'a:

 • nawiązanie kontaktu ze stronami
 • wybór strategii mediacji
 • zbieranie i analiza informacji
 • sporządzenie szczegółowego planu mediacji
 • budowanie zaufania i współpracy
 • rozpoczęcie sesji mediacyjnej
 • zdefiniowanie spraw i ustalenie planu
 • odkrywanie ukrytych interesów
 • generowanie opcji rozwiązań
 • ocena możliwości rozwiązań
 • przetarg końcowy
 • osiągnięcie formalnego porozumienia

Dariusz Smoliński i Zespół DSM