Siła coachingu

Dlaczego coaching działa ?

Wyniki badań

W badaniach przeprowadzonych przez PricewaterhouseCoopers dla International Coach Federation (2009) w 64 krajach uczestnicy coachingu wskazali ważne dla nich korzyści płynące z coachingu:

 

 • Satysfakcja 99 % Uczestników z całości procesu
 • 96 % Uczestników chętnie powtórzyłoby proces raz jeszcze

 

 • Satysfakcja 80 % Uczestników ze wzmocnienie pewności siebie
 • Satysfakcja 70 % Uczestników ze zwiększenia wydajności pracy
 • Satysfakcja 61 % z Udoskonalenie Zarządzania w Biznesie
 • Satysfakcja 57 % z lepszego  Zarządzania Czasem
 • Satysfakcja 73 % Uczestników z Lepszych Relacji z Ludźmi
 • Satysfakcja 72 % Uczestników wskazało Wzmocnienie Kompetencji w komunikacji
 • Satysfakcja 67 % Uczestników wskazało polepszenie Balansu życie / praca
 • Satysfakcja 86 % Uczestników ze zwrotu z inwestycji w Firmie 

Tworzymy Potencjał:

 • Coaching osobisty, coaching personalny (personal coaching) – synonim coachingu życiowego, coaching ukierunkowany na rozwój osobisty klienta,

​Rozpoczynasz okres osobistych lub zawodowych zmian i przemian, jesteś w okresie szukania odpowiedzi lub gruntownego rozwoju ?

Jeśli nie ..., to czy chciałbyś ?

Czy chciałbyś mieć możliwość zyskania nowych perspektyw życiowych i zawodowych? Czy wartościowe byłoby przejścia kreatywnego procesu tworzenia szans i budowania potencjału do rozwoju, które pomogłyby Ci odnaleźć nową drogę rozwoju w pracy lub życiu prywatnym ? Czy korzystna jest dla Ciebie obiektywna i poufna rozmowa dająca szansę na ocenę nowych wyzwań, wybory i możliwości ?

 

Jeśli odpowiedziałeś twierdząco na którekolwiek z tych pytań, coaching może być potężnym narzędziem do wyrażenia swojej wizji i osiągnięcia Twoich celów. Skutecznie przeprowadzony  Coaching tworzy unikalne środowisko, dzięki któremu możesz odkrywać i uczyć się poprzez ukierunkowany dyskurs. W tym samym czasie, coaching zapewnia solidną podbudowę wspierającą Cię w podejmowanych działaniach niezbędnych do osiągnięcia sukcesu .

 

Coaching stymuluje twórcze myślenie , podważa założenia , wzbudza zaangażowanie i rozwija nowe możliwości .

 

Typowe obszary zainteresowania dla indywidualnego coachingu :

 

 • Zmiany w karierze lub ponowna ocena możliwości
 • Awans na nową stanowisko lub pozycję
 • Zarządzanie stresem , wzmocnienie dobrego samopoczucia
 • Efektywne zarządzanie równowagą praca / życie
 • Rozwój kompetencji w  komunikacji, zarządzaniu, czy umiejętności przywódcze
 • Zarządzanie relacjami z ważnymi ludźmi
 • Rozpoczęcie działalności

 

 • Executive coaching – odmiana coachingu menedżerskiego adresowana do najwyższej kadry kierowniczej (dyrektorów, prezesów firm),

Jako dyrektor lub kierownik , wiesz już, jak ważne jest tworzenie i utrzymywanie wizji strategicznej.

 

Jednak, jak często mogłeś dotąd poświęcić czas na analizę wizji całości i pracę na klarownością tej wizji, artykułowania celów lub rezultatów, i bieżącej weryfikacji tych z wizji i założeń poprzez ich zderzenie z rzeczywistością dnia codziennego firmy?

 

Coaching zapewnia dokładnie taką możliwość na bieżąco, co pozwala na utrzymanie bardzo wyraźnego obrazu strategicznego, z jednoczesnym wykorzystaniu swojego czasu i energii, skierowanym w krytyczne i strategicznie ważne obszary działania.

 

Wielu dyrektorów często odczuwa dużą presję, aby znajdować się w szczytowej formie oraz wykazywać się decyzyjnością w swej pracy, dzień w dzień. W tej sytuacji, możliwość zaangażowania się w konstruktywny i poufny dialog z  wykwalifikowanym i obiektywnym słuchaczem jest zarówno rzadkie jak i bezcenne.

 

Dzięki indywidualnemu coachingowi oraz facylitacji grupowej, Coaching współdziała z Tobą, aby pomóc Ci zrozumieć i przekroczyć barier w Twojej wydajności i skuteczności , uwalniając cały Twój potencjał przywództwa .

 

Typowe obszary zainteresowania dla coachingu :

 

 • Artykulacja Twoich celów oraz wizji
 • Poprawa komunikacji i umiejętności przywódczych
 • Wykorzystanie czasu i energii
 • Skutecznie delegowanie zadań
 • Nawigacja w trudne relacje
 • Kreowanie obszaru Empowering
 • Transformacja kultury firmy
 • Utrzymanie równowagi praca / życie
 • Coaching grupowy (team coaching, group coaching) – wspieranie rozwoju grup i zespołów, pomoc w osiągnięciu przez nie zakładanego poziomu efektywności,

 • Coaching biznesowy (business coaching) – adresowany do biznesmenów, uwzględniający specyfikę działalności biznesowej, najczęściej prowadzony w kontekście firmy,

  Sukces Twojego Przedsiębiorstwa zależy od Twojej umiejętności sprawnego poruszania się pośród przeróżnych złożonych wyzwań i nieprzewidzianych okoliczności. Sukces to także umiejętność wyprzedzenia konkurentów  dzięki utrzymaniu wyjątkowej wizji biznesu  i wykorzystaniu każdej możliwej przewagi konkurencyjnej .

   

  Jako właścicielowi małej firmy lub specjaliście , coaching może zapewnić Ci skuteczne funkcjonowanie i pokonanie wyzwań i barier , które ograniczały Twoje wyniki w przeszłości. Dzięki zaangażowaniu  w proces analizy i współpracy coachingowej masz szanse dostrzec w nowym świetle i z innej perspektywy znane Ci sytuacje, uzyskując bogate doświadczenie i ukazując nowe drogi prowadzące do osiągnięcia oczekiwanych celów oraz rezultatów w przedsiębiorstwie.

   

  Coaching może Ci pomóc:

   

  • Rozwiązać powtarzające się, stałe problemów na dobre
  • Wykorzystanie nowe możliwości dla maksymalizacji efektów i zysków
  • Udoskonalić zarządzania i umiejętności przywódcze
  • Projektowanie i kompletne plany działania , które pchną Twoja firmę do przodu
  • Stać się bardziej zorganizowanym i wydajnym
  • Przyjrzeć się swoim działaniom i myśleniu w sposób obiektywny i bezstronny

 • Coaching Konfliktu / Coaching Relacji - wzmocniony elementami mediacji, skierowany do organizacji, grup oraz osób w konflikcie lub tworzącym relacje,

​Ponadto zajmujemy się również:

 • Coaching menedżerski (manager coaching) – kierowany do kadry zarządzającej przedsiębiorstw (menedżerów),

 • Corporate coaching – coaching biznesowy nastawiony na wspieranie organizacji (korporacji) w osiąganiu określonych celów,

 • Coaching narzędziowy – skupiony na rozwijaniu konkretnych umiejętności, na przykład w przypadku kadry zarządzającej przedsiębiorstw,

 • Leadership coaching – ukierunkowany na rozwój kompetencji przywódczych,

 • Performance coaching – nastawiony na poprawę efektywności działania, osiąganie wyznaczonych celów,

 • Coaching zawodowy (professional coaching, career coaching) – skierowana jest przede wszystkim do osób, które planują zmiany zawodowe lub mają przed sobą ważną decyzję dotyczącą kariery. Dzięki takiemu wsparciu decyzja o zmianie posady lub dalszym rozwoju może okazać się znacznie łatwiejsza. dotyczący różnych grup zawodowych (niekoniecznie związanych z działalnością w biznesie; mogą to być np. artyści, dziennikarze, przedstawiciele wolnych zawodów itp.),

 • Shadow coaching - technika coachingu polegająca na obserwacji pracy menedżera lub grupy menedżerów ("shadowing") i wspólnej analizie wynikających z tego wniosków,

 • Somatic coaching - coaching, w którym praca z klientem obejmuje również elementy tzw. pracy z ciałem (np. ćwiczenia oddechowe lub relaksacyjne),

 • VIP coaching – coaching adresowany do osób o statusie VIP (np. polityków, członków elit finansowych, szefów wielkich firm itp.),

 

Dariusz Smoliński i Zespół DSM Trading Service